Báo cáo XNK

Báo cáo Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1:  Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Phần 2:  Đánh giá tiềm năng thị trường xuất khẩu đối với một số mặt hàng dệt may của Việt Nam Phần 3:  Dự báo xuất khẩu hàng dệt may …

Báo cáo Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1:  Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid – 19 Phần 2:  Đánh giá tiềm năng thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng cà phê của Việt Nam Phần 3:  Dự báo thị trường xuất khẩu cà phê …

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19 Đọc thêm

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những mức tăng trưởng nhất định, tuy nhiên, việc kim ngạch xuất khẩu sụt giảm đáng kể trong năm 2019 và tiếp diễn cho tới quý I năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến tình hình …

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19 Đọc thêm

Tình hình và giải pháp phục hồi, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Báo cáo gồm 5 phần: Phần 1. Đặt vấn đề Phần 2. Tình hình thu hút khách du lịch quốc tế (DLQT) của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019 Phần 3. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến thu hút khách DLQT của Việt Nam và dự báo tình hình thời gian tới Phần …

Tình hình và giải pháp phục hồi, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Đọc thêm

Scroll to Top