QUAN TRI DOANH NGHIEP

QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP

Khoa Quản trị Kinh doanh là khoa chuyên môn của trường Đại học Ngoại thương được thành lập từ năm 1999 với sứ mệnh đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh theo hướng chuyên sâu; sáng tạo và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của người học; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đạị; phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp về quản trị kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. 

Khoa hiện đang triển khai đào tạo các chương trình Quản trị kinh doanh ở bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ, các khóa học ngắn hạn về Quản trị kinh doanh, các dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cơ sở, các chương trình tư vấn hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. 

Khoa có đội ngũ gồm 50 giảng viên (7 PGS, 20 Tiến sỹ và các thạc sỹ được đào tạo bài bản ở nước ngoài), với kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn lâu năm trong các lĩnh vực của quản trị doanh nghiệp như chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị mục tiêu, BSC, KPI, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị tác nghiệp, quản trị chất lượng, thương mại điện tử, phát triển kỹ năng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…Các giảng viên của Khoa đã tham gia nhiều dự án hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn, đào tạo nhân viên, đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cao tại các DN như Tổng công ty Điện lực EVN, Công ty CP Bóng đèn và Phích nước Rạng đông, CMC, VAECO… Đội ngũ giảng viên của Khoa luôn sẵn sàng đồng hành cùng Doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng và phát triển bền vững trong tương lai.

Bạn đang cần hỗ trợ gì?

Scroll to Top