CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

Nền tảng kết nối chính thức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao tri thức, công nghệ và các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến cho cộng đồng doanh nghiệp

TIN TỨC MỚI NHẤT

TIN HOẠT ĐỘNG

KIẾN THỨC

BÁO CÁO TUẦN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

GIỚI THIỆU VỀ CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (FBSP)

Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của trường Đại học Ngoại thương (FTU Business Support Platform – FBSP) là nền tảng kết nối chính thức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao tri thức, công nghệ và các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến cho cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua Cổng thông tin, Nhà trường sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp và vì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Điều này thể hiện cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và của đất nước.

 

Chơi Video

SỰ KIỆN - HỘI THẢO SẮP DIỄN RA

ht t1

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Dưới đây là một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi

Scroll to Top
Scroll to Top