Báo cáo chuyên đề

Cá nhân hóa các sản phẩm thủ công – xu hướng và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo gồm 3 phần: Cơ sở lý luận chung về cá nhân hóa sản phẩm và cá nhân hóa sản phẩm thủ công Xu hướng cá nhân hóa các sản phẩm thủ công trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây Giải pháp áp dụng cá nhân hóa sản phẩm thủ công …

Cá nhân hóa các sản phẩm thủ công – xu hướng và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Đọc thêm

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh với đối tác nước ngoài trong Đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 3 phần: • Phần 1: Nhìn nhận về cơ hội hợp tác, kinh doanh với đối tác nước ngoài trong tình hình đại dịch Covid-19 • Phần 2: Tổng hợp một số kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài của DN Việt Nam • Phần 3: Kết luận …

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh với đối tác nước ngoài trong Đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Đại dịch Covid-19 tại Việt Nam

Báo cáo gồm 3 phần: • Phần 1: Biến động giá xăng dầu trên thế giới và ở Việt Nam do Covid-19 • Phần 2: Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Covid-19 tại Việt Nam • Phần 3: Các giải pháp nhằm đối phó với sự biến động của giá xăng dầu …

Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Đại dịch Covid-19 tại Việt Nam Đọc thêm

Báo cáo Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1:  Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Phần 2:  Đánh giá tiềm năng thị trường xuất khẩu đối với một số mặt hàng dệt may của Việt Nam Phần 3:  Dự báo xuất khẩu hàng dệt may …

Báo cáo Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong nền kinh tế giúp \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ\” Đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 3 phần: • Phần 1: Giới thiệu các ứng dụng CNTT giúp \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ” Covid-19 • Phần 2: Chính sách của nhà nước thúc đẩy ứng dụng CNTT đối với các DN • Phần 3: Một số gợi ý cho các DN để \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ\” tốt …

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong nền kinh tế giúp \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ\” Đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Scroll to Top