Screenshot 2023 12 28 082622

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ DBM (DIGITAL BUSINESS MODEL) CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRUYỀN THỐNG

Phương pháp phát triển mô hình kinh doanh số DBM (Digital Business Model) cho các doanh nghiệp truyền thống Báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về các …

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ DBM (DIGITAL BUSINESS MODEL) CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Đọc thêm

Screenshot 2023 09 12 104448

Mô hình và giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất trên địa bàn Hà Nội

Báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về chuyển đổi số tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất Phần 2: Đánh giá tính sẵn …

Mô hình và giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất trên địa bàn Hà Nội Đọc thêm

Screenshot 2023 09 12 100414

Cá nhân hóa các sản phẩm thủ công – xu hướng và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận chung về cá nhân hóa sản phẩm và cá nhân hóa sản phẩm thủ công Phần 2: Xu hướng …

Cá nhân hóa các sản phẩm thủ công – xu hướng và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Đọc thêm

Screenshot 2023 09 12 094555

Kinh nghiệm chuyển đổi số của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Một số vấn đề lý luận về chuyển đổi số của doanh nghiệp Phần 2: Phân tích kinh nghiệm chuyển đổi số của …

Kinh nghiệm chuyển đổi số của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam Đọc thêm

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1: Thực trạng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Phần 2: Đánh giá tiềm năng thị trường …

Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19 Đọc thêm

bc luat

Biện pháp Thương mại quốc tế trong và hậu Covid-19 và lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo gồm 3 phần: • Các biện pháp tạm thời về xuất khẩu • Các biện pháp tạm thời về nhập khẩu • Lưu ý đối với doanh nghiệp …

Biện pháp Thương mại quốc tế trong và hậu Covid-19 và lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam Đọc thêm

bc luat 04

Những lưu ý Pháp lý cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong bối cảnh Covid-19

Báo cáo gồm 2 phần: ✔ Phần 1: Những câu chuyện pháp lý điển hình đối với các doanh nghiệp XNK trong và sau đại dịch Covid 19 ✔ Phần 2: Một …

Những lưu ý Pháp lý cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 Đọc thêm

Scroll to Top
Scroll to Top