KE TOAN

KẾ TOÁN
KIỂM TOÁN

Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương là nơi hội tụ đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, là thành viên của các hiệp hội nghề nghiệp uy tín như ACCA, CPA Úc, VACPA Việt Nam…
Hưởng ứng hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 của Trường Đại học Ngoại thương, Khoa Kế toán – Kiểm toán sẵn sàng tư vấn cho các doanh nghiệp VVN và hộ kinh doanh các vấn đề như:
– Tư vấn tổ chức, vận hành hệ thống kế toán doanh nghiệp hiệu quả.
– Tư vấn kế toán các giao dịch, nghiệp vụ kế toán theo nhu cầu của doanh nghiệp.
– Tư vấn thuế: thuế GTGT, thuế môn bài, thuế nhà đất, thuế nhà thầu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu … Tư vấn thuế TNCN, thuế TNDN.
– Tư vấn Lập báo cáo Tài chính.
– Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp về báo cáo tài chính, các hệ thống và các thách thức trong hoạt động kế toán.
– Cập nhật thông tin về việc ban hành và diễn giải các chuẩn mực kế toán quốc gia và quốc tế mới và hiện hành,
– Hỗ trợ hoạt động kế toán để phục vụ hoạt động rà soát đặc biệt (due diligence) và thực hiện các nghĩa vụ thuế.
– – Tư vấn tổ chức, cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.
– Tư vấn tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.
– Tư vấn quy định kiểm toán độc lập, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy trình/thủ tục kiểm toán.

Bạn đang cần hỗ trợ gì?

Scroll to Top
Scroll to Top