VỀ CHÚNG TÔI

 
Giới thiệu về Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp – Trường Đại học Ngoại thương

CHÚNG TÔI LÀ AI

Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của trường Đại học Ngoại thương (FTU Business Support Platform – FBSP) là nền tảng kết nối chính thức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao tri thức, công nghệ và các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến cho cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua Cổng thông tin, Nhà trường sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp và vì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Điều này thể hiện cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và của đất nước.

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

Đội ngũ chuyên gia có uy tín cao trong và ngoài Trường trong nhiều lĩnh vực sẽ cung cấp kịp thời các thông tin thiết thực, tư vấn các giải pháp có tính hệ thống nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm vững các chính sách, pháp luật trong kinh doanh, tăng cường kết nối, xây dựng mạng lưới, phát triển thị trường, tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực, ứng dụng các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Với phương châm nhanh – tin cậy – thiết thực, Cổng thông tin sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp mọi nơi, mọi lúc, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay
Anh thay Tuan

“Trường Đại học Ngoại thương luôn
đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp”

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0909 111 485 (nhánh 4)

Email: fbsp@ftu.edu.vn

hoặc ĐIỀN VÀO BẢNG SAU

Scroll to Top
Scroll to Top