200424. VKTKDQT. Bao cao T01

Báo cáo gồm 5 phần:

Phần 1. Đặt vấn đề

Phần 2. Tình hình thu hút khách du lịch quốc tế (DLQT) của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2019

Phần 3. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến thu hút khách DLQT của Việt Nam và dự báo tình hình thời gian tới

Phần 4. Dự báo một số xu hướng mới của DLQT trên thế giới sau dịch bệnh Covid-19 và thách thức đối với Việt Nam

Phần 5. Đề xuất giải pháp phục hồi và đẩy mạnh thu hút khách DLQT đến Việt Nam sau dịch bệnh Covid-19

Xem Báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top