Báo cáo Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19

bc xnk 04

Báo cáo gồm 4 phần:

  • Phần 1:  Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
  • Phần 2:  Đánh giá tiềm năng thị trường xuất khẩu đối với một số mặt hàng dệt may của Việt Nam
  • Phần 3:  Dự báo xuất khẩu hàng dệt may thế giới và Việt Nam trong và sau dịch bệnh Covid
  • Phần 4:  Một số kiến nghị

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top