bc csvm 4

Báo cáo gồm 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu các ứng dụng CNTT giúp \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ” Covid-19
Phần 2: Chính sách của nhà nước thúc đẩy ứng dụng CNTT đối với các DN
Phần 3: Một số gợi ý cho các DN để \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ\” tốt hơn đại dịch Covid bằng công cụ CNTT

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top