Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

Báo cáo gồm 4 phần:

  • Phần 1: Thực trạng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
  • Phần 2: Đánh giá tiềm năng thị trường xuất khẩu đối với sắt thép của Việt Nam
  • Phần 3: Dự báo
  • Phần 4: Một số kiến nghị

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top