Tổng hợp thông tin về hoạt động và triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong và sau thời kỳ đại dịch Covid 19

bc xnkc 03

Báo cáo gồm 4 phần:

  • Phần 1:  Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid – 19
  • Phần 2:  Đánh giá tiềm năng thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng cà phê của Việt Nam
  • Phần 3:  Dự báo thị trường xuất khẩu cà phê thế giới và Việt Nam sau dịch bệnh Covid – 19
  • Phần 4:  Một số kiến nghị

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top