ASEAN nằm trong mục tiêu chiến lược hướng ngoại của Hàn Quốc

bt 2005

Viện Nghiên cứu Thị trường vốn Hàn Quốc (KCMI) vào tháng 12/2019 đã đưa ra kết luận các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang dần thay thế Trung Quốc trong sản xuất và phân phối hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy nhu cầu dịch vụ tài chính trong khu vực ASEAN sẽ ngày càng tăng lên.

Mới đây Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã xác định các nước ASEAN vào mục tiêu chiến lược hướng ngoại của ngành tài chính nói riêng, và đồng thời từ đó gia tăng tầm ảnh hưởng của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên phía Hàn Quốc đưa các nước ASEAN vào một trong ba chiến lược chính để thực hiện mục tiêu tham vọng tổng thể thứ 5 trở thành trung tài chính thế giới đến năm 2022.

Trong những năm gần đây các công ty tài chính Hàn Quốc đã chú ý nhiều hơn đến thị trường các nước Đông Nam Á. Chỉ riêng trong năm 2019, 13 trên tổng 27 chi nhánh các công ty tài chính Hàn Quốc đã được thành lập tại các nước ASEAN như Việt Nam, Indonesia và Singapore. Trong thời gian sắp tới đầu tư của Hàn Quốc vào lĩnh vực tài chính ngân hàng tại ASEAN sẽ có thể tăng hơn nữa.

Ngoài ra, các nước ASEAN cũng là một trong các đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong thương mại. Theo số liệu của phía Hàn Quốc năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc vào thị trường ASEAN đạt 154,7 tỷ đô và chiếm tỷ trọng 14,8% trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này. Trong đó đáng chú ý trong khối ASEAN, tỷ trọng xuất nhập khẩu giữa Hàn Quốc và Việt Nam chiếm đến 43,8% trong năm vừa qua.

Thông tin chi tiết xem tại: https://bnews.vn/fsc-asean-nam-trong-muc-tieu-chien-luoc-huong-ngoai-cua-han-quoc/157077.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top