Giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến người lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

200424. LUAT. Bao cao T01

Báo cáo gồm 02 phần:

Phần 1. Xác định và giải đáp một số vấn đề pháp lý mà Doanh nghiệp phải đối mặt liên quan đến Người lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Phần 2. Dự báo các vấn đề pháp lý liên quan đến Người lao động sau thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Xem Báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top