Biện pháp Thương mại quốc tế trong và hậu Covid-19 và lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam

bc luat

Báo cáo gồm 3 phần:

• Các biện pháp tạm thời về xuất khẩu
• Các biện pháp tạm thời về nhập khẩu
• Lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top