Bí quyết để kết nối kinh doanh thành công trong khủng hoảng từ đại dịch Covid-19

baocaotuan2 knkd

Báo cáo gồm 4 phần:

• Phần 1: Đặt vấn đề
• Phần 2: Những nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh quốc tế (Business manner)
• Phần 3: Những quy tắc quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp để gặp gỡ đối tác và kết nối kinh doanh
• Phần 4: Trang bị những kiến thức thiết yếu thông qua các cơ quan tổ chức hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao trong kết nối kinh doanh

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top