Các gói hỗ trợ tín dụng dành cho doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng

baocaotuan2 tctd

Báo cáo gồm 3 phần:

• Phần 1: Tổng quan tình hình dư nợ của các ngành nghề Quý I – 2020

• Phần 2: Chính sách của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện hỗ
trợ tín dụng trong năm 2020

• Phần 3: Thực trạng triển khai gói hỗ trợ tín dụng dành cho doanh
nghiệp tại các tổ chức tín dụng

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top