200424. QTKD. Bao cao T01

Các chiến lược thời kỳ suy thoái:

Chiến lược Dẫn đầu – theo đó, một doanh nghiệp tìm cách trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành suy thoái bằng cách mua lại, đầu tư mới vào năng lực sản xuất các doanh nghiệp đang muốn rời ngành. Chiến lược dẫn đầu có ý nghĩa nhất khi doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh cao trong ngành và tốc độ suy giảm cùng cường độ cạnh tranh trong ngành giảm là vừa phải.

Chiến lược Niche – tập trung vào các nhóm nhu cầu ổn định, đang giảm chậm hơn so với nhu cầu trong toàn ngành, chiến lược này có hiệu quả nhất khi doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tại một thị trường ngách.

Chiến lược Thu hoạch – là lựa chọn tốt nhất khi một doanh nghiệp muốn thoát khỏi sự suy thoái của ngành và có thể TỐI ƯU HÓA dòng tiền. Chiến lược này đòi hỏi doanh nghiệp phải cắt giảm toàn bộ các khoản đầu tư mới về thiết bị, quảng cáo, nghiên cứu và phát triển… Kết quả là doanh nghiệp sẽ giảm thị phần tại ngành này do không còn tiếp tục đầu tư vào kinh doanh ở lĩnh vực này và dòng tiền sẽ tăng lên. Tuy nhiên cuối cùng dòng tiền sẽ giảm và lúc đó doanh nghiệp nên rút lui khỏi lĩnh vực kinh doanh của mình.

Chiến lược Rút lui – thực hiện khi doanh nghiệp mong muốn có thể tối đa hóa mức thu hồi vốn đầu tư bằng cách bán đứt doanh nghiệp đó trước khi ngành lâm vào tình trạng suy thoái. Chiến lược này thích hợp khi doanh nghiệp không thể cạnh tranh nổi trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của ngành suy giảm và họ cũng không có các nguồn lực cần thiết để theo đuổi các chiến lược khả thi khác

 

Dịch Covid-19 như một “liều thuốc thử” để biết được sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang thế nào? Mức độ phản ứng nhanh của họ ra sao với khủng hoảng, từ đó cũng thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội phía trước.

 

Báo cáo gồm 03 phần:

Phần 1. Bức tranh thời kì khủng hoảng

Phần 2. “Sức khoẻ” của doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng

Phần 3. Đề xuất chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam

Xem Báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top