Ứng dụng các công cụ CNTT trong điều hành doanh nghiệp ứng phó với Covid-19

bc qtdn 5

Báo cáo gồm 3 phần:

Phần 1: Tổng quan chung
Phần 2: Một số ứng dụng quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 hiện nay
Phần 3: Triển vọng và xu thế ứng dụng CNTT thời dịch Covid-19

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top