Screenshot 2023 09 12 100414

Báo cáo gồm 3 phần:

  • Phần 1: Cơ sở lý luận chung về cá nhân hóa sản phẩm và cá nhân hóa sản phẩm thủ công
  • Phần 2: Xu hướng cá nhân hóa các sản phẩm thủ công trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây
  • Phần 3: Giải pháp áp dụng cá nhân hóa sản phẩm thủ công cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường quốc tế

Xem báo cáo đầy đủ

Slide giới thiệu chuyên đề

Video giới thiệu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top