Quản trị Nguồn Nhân Lực dưới tác động của Đại dịch Covid 19

bc qtdn 3

Báo cáo gồm 2 phần:

Phần 1: Sự tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới lực lượng lao động
Phần 2: Các vấn đề về quản trị nhân sự của các doanh nghiệp trước thách thức khủng hoảng và hướng đi vượt khó

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top