Báo cáo CSVM

Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Đại dịch Covid-19 tại Việt Nam

Báo cáo gồm 3 phần: • Phần 1: Biến động giá xăng dầu trên thế giới và ở Việt Nam do Covid-19 • Phần 2: Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Covid-19 tại Việt Nam • Phần 3: Các giải pháp nhằm đối phó với sự biến động của giá xăng dầu …

Ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu do Đại dịch Covid-19 tại Việt Nam Đọc thêm

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong nền kinh tế giúp \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ\” Đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 3 phần: • Phần 1: Giới thiệu các ứng dụng CNTT giúp \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ” Covid-19 • Phần 2: Chính sách của nhà nước thúc đẩy ứng dụng CNTT đối với các DN • Phần 3: Một số gợi ý cho các DN để \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ\” tốt …

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong nền kinh tế giúp \”thích ứng\” và \”giảm nhẹ\” Đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Các chính sách vĩ mô tác động tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

Báo cáo gồm 4 phần: • Phần 1: Tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị y tế ở Việt Nam • Phần 2: Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm và thiết bị y tế …

Các chính sách vĩ mô tác động tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19 ở Việt Nam Đọc thêm

Tổng hợp các chính sách vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 3 phần: Phần 1. Đánh giá tác động của Covid-19 đến nền kinh tế Phần 2. Một số chính sách vĩ mô nhà nước đã triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-10 Phần 3. Một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp để có thể tồn tại …

Tổng hợp các chính sách vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Scroll to Top