Các chính sách vĩ mô tác động tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

bc xnk 03

Báo cáo gồm 4 phần:

• Phần 1: Tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị y tế ở Việt Nam
• Phần 2: Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19 ở Việt Nam
• Phần 3: Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam
• Phần 4: Một số giải pháp đối với DN xuất nhập khẩu sản phẩm và thiết bị y tế ở Việt Nam

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top