Chính sách An sinh xã hội, Hỗ trợ người lao động, người nghèo trước tác động của dịch Covid-19

200501. Bao cao chuyen de 2. KTQT

Báo cáo gồm 3 phần:

Phần 1. Tác động của dịch Covid-19 lên người lao động, người nghèo

Phần 2. Biện pháp hỗ trợ người lao động, người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phần 3. Những kết quả ban đầu

Xem Báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top