Thách thức và cơ hội xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023

Tác giả: TS. Phùng Mạnh Hùng

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 đạt 53,2 tỷ USD với thặng dư thương mại là 8,5 tỷ; có 11 sản phẩm hơn 1 tỷ USD, trong đó có 2 sản phẩm mới đó là phân bón và thức ăn và nguyên liệu thức ăn. Ngành có 7 sản phẩm/nhóm sản phẩm kim ngạch trên trên 3 tỷ USD là: gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; cà phê; gạo; cao su; rau quả; hạt điều.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023

Phần 2: Cơ hội đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023

Phần 3: Thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023

 

Xem bản tin đầy đủ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top