Tác giả: TS. Phạm Việt Hùng

Nghị định 17 đã sửa đổi một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động TMĐT quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ và Thông tư số 01/2022/TT-BCT hướng dẫn

Phần 2: Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

Phần 3: Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2022/NĐ-CP)

 

Xem bản tin đầy đủ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top