Tổng quan về ngành Logistics tại Việt Nam theo đánh giá từ Asean

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Logistics là một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ nền kinh tế nào, đây là cầu nối mang lại nhiều cơ hội trong nước và quốc tế cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài những đóng góp to lớn vào GDP của Việt Nam, một mạng lưới logistics phát triển tối còn tác động sâu sắc đến hầu hết cá hoạt động kinh tế và là yếu tố cơ bản đối với việc nâng cao năng xuất và tăng trưởng kinh tế.

Nghiên cứu gồm có 3 phần chính:

1. Những con số quan trọng trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam

2. Các bên liên quan chủ chốt

3. Tổng quan về luật phát trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam

TỔNG QUAN NGÀNH LOGISTICS TẠI VIỆT NAM THEO ĐÁNH GIÁ TỪ ASEAN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top