GDP là gì? Những điều cần lưu ý

gdp la gi

Trong thị trường, GDP được coi là một chỉ số kinh tế quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia. GDP là viết tắt của Gross Domestic Product, tức là Tổng sản phẩm quốc nội. Đây là một chỉ số thường được công bố hàng quý hoặc hàng năm và đo lường giá trị tất cả các mặt hàng và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số GDP được tính theo giá trị thực tế của các mặt hàng và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia.

Sự quan tâm đến chỉ số GDP của một quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như chính sách kinh tế của chính phủ, tình hình thị trường và tình hình tài chính toàn cầu. GDP là một chỉ số đo lường quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia, vì nó thể hiện sức mạnh kinh tế của đất nước đó.

gdp la gi
GDP là gì? Những điều cần lưu ý 6

GDP là gì?

GDP là từ viết tắt của Gross Domestic Product, tạm dịch là Sản phẩm quốc nội (Sản phẩm quốc nội chính là giá trị của các mặt hàng và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả tiền lương và giá trị gia tăng.) GDP được sử dụng để đo lường giá trị sản xuất của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Nó là một trong những chỉ số kinh tế chủ chốt để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia và so sánh giữa các quốc gia.

Cách tính GDP

GDP là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một khu vực trong một năm. Có thể tính GDP bằng hai phương pháp chính: phương pháp cộng dồn giá trị và phương pháp chi tiêu cuối cùng.

 1. Phương pháp cộng dồn giá trị (output approach):

GDP = giá trị sản xuất trong năm của tất cả các hàng hóa và dịch vụ – giá trị giữ lại bởi các ngành công nghiệp (giá trị sản phẩm giữ lại) + giá trị dịch vụ (nếu có)

Công thức này có thể được viết lại như sau:

GDP = C + I + G + X – M

Trong đó:

 • C: chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình (household consumption expenditure)
 • I: đầu tư thực (gross capital formation)
 • G: chi tiêu của chính phủ (government expenditure)
 • X: xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (exports)
 • M: nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (imports)
 1. Phương pháp chi tiêu cuối cùng (expenditure approach):

GDP = C + I + G + (X-M)

Công thức này dựa trên việc tính tổng chi tiêu của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng trong một năm.

Trong đó:

 • C: chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình (household consumption expenditure)
 • I: đầu tư thực (gross capital formation)
 • G: chi tiêu của chính phủ (government expenditure)
 • X: xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (exports)
 • M: nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (imports)

Tất cả các công thức trên đều tính GDP theo giá thị trường của các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất.

Các thành phần của GDP

Các thành phần chính của GDP bao gồm:

 1. Tiêu dùng cá nhân (C): là giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ bởi người tiêu dùng trong một quốc gia trong một năm.
 2. Đầu tư (I): bao gồm các khoản đầu tư của doanh nghiệp và chính phủ vào sản xuất và mua sắm thiết bị, máy móc, công cụ, đất đai, vật liệu xây dựng và các yếu tố khác.
 3. Chi tiêu của chính phủ (G): bao gồm tất cả các khoản chi tiêu của chính phủ trong nước để cung cấp các dịch vụ công và hỗ trợ các hoạt động khác của nền kinh tế.
 4. Thương mại ngoại tế (X – M): là khái niệm chỉ sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu (X) và giá trị nhập khẩu (M) trong một năm. Nếu giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu, thương mại ngoại tế sẽ mang lại đóng góp dương cho GDP. Ngược lại, nếu giá trị nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu, thương mại ngoại tế sẽ mang lại đóng góp âm cho GDP.

Ý nghĩa của GDP

GDP có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đo lường và phân tích hoạt động kinh tế của một quốc gia.

Đầu tiên, GDP cho phép đo lường sức mạnh kinh tế của một quốc gia. GDP càng cao, thì quốc gia đó càng mạnh mẽ. Nhờ đó, chúng ta có thể so sánh hiệu quả hoạt động kinh tế giữa các quốc gia.

Thứ hai, GDP cho phép chúng ta theo dõi sự thay đổi của nền kinh tế theo thời gian. Bằng cách so sánh GDP của một quốc gia trong các năm liên tiếp, ta có thể đánh giá được tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó.

Thứ ba, GDP được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chính sách kinh tế và xã hội. Ví dụ, nếu GDP tăng, điều này có thể cho thấy rằng các chính sách kinh tế và xã hội đã được triển khai đúng cách.

Tuy nhiên, GDP không phải là chỉ số duy nhất để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia. Nó có một số hạn chế, ví dụ như không thể đo lường được các hoạt động kinh tế phi chính thức, không thể đo lường được sự phân bố tài nguyên và tăng trưởng kinh tế không đồng đều trong các khu vực khác nhau của một quốc gia.

Kết luận

Tóm lại, GDP là một chỉ số kinh tế quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia. Nó thể hiện giá trị tất cả các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong một năm. Chỉ số GDP có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và sự phát triển của doanh nghiệp, và nó được sử dụng để so sánh tình hình kinh tế của các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, GDP không phải là một chỉ số hoàn hảo, và nó cần được xem xét kết hợp với các chỉ số kinh tế khác để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia.

Hãy truy cập trang web FBSP để cập nhật thêm kiến thức về các chủ đề liên quan đến kinh tế và tài chính nhé!

>>> Tham khảo khóa học: Quản trị tài chính doanh nghiệp – Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Scroll to Top