Thách thức nâng cao trình độ công nghệ cho nhân sự của doanh nghiệp

Tác giả: TS. Phùng Thị Lan Hương

Trong vài năm qua, công nghệ đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, phục vụ cả mục đích cá nhân và công việc. Đối với các doanh nghiệp cụ thể, công nghệ tại nơi làm việc đã xác định lại hoàn toàn các quy trình hoạt động cũng như hành vi và kỳ vọng của người tiêu dùng. 

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Tính cấp thiết của việc nâng cao trình độ công nghệ trong doanh nghiệp

Phần 2: Lợi ích từ việc nâng cao kỹ năng công nghệ của nhân sự trong doanh nghiệp

Phần 3: Đề xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam

 

Xem bản tin đầy đủ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top