CHỦ SỞ HỮU SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÓ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI KINH DOANH CHO CƠ QUAN THUẾ

Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, theo đó, Điều 27 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã được bổ sung thêm khoản 8 liên quan đến việc chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có nghĩa vụ cung cấp thông tin của người kinh doanh một phần hoặc toàn bộ trên sàn cho cơ quan quản lý thuế.

Cụ thể, các thông tin mà chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải cung cấp cho cơ quan quản lý thuế bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân (hoặc số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu); địa chỉ; số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.

Về thời hạn cung cấp thông tin, Điều 27 khoản 8 quy định rõ chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin định kỳ theo quý, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau. Do đó, với Quý IV/2022, các chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có thời hạn cuối cùng để cung cấp các thông tin được yêu cầu là 31/01/2023.

Về phương thức cung cấp thông tin, Điều 27 khoản 8 cũng nêu rõ chủ sở hữu sàn thương mại điện tử sẽ thực hiện việc cung cấp thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Để thực hiện công việc này, trong một vài tháng gần đây, Tổng cục Thuế đang vận hành thử nghiệm Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử để chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 12/2022. Nói cách khác, sau khi Cổng dữ liệu thương mại điện tử được vận hành, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử sẽ cung cấp những thông tin nêu trên qua cổng này, từ đó, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.

Đây có thể được coi là một giải pháp, một bước đi cần thiết để cơ quan thuế tính toán chính xác và đầy đủ khoản thuế mà người kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải nộp, từ đó, tránh thất thu thuế cho Nhà nước.

Nguyễn Ngọc Hà

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top