Pháp luật kinh doanh

Những điểm nổi bật của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 bao gồm những điểm nổi bật như: Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao …

Những điểm nổi bật của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 Đọc thêm

Quy định mới về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Nhằm cụ thể hóa các quy định liên quan đến kinh doanh hàng miễn thuế, ngày 15/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, …

Quy định mới về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế Đọc thêm

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Vào ngày 09/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định số 81 được ban hành nhằm thắt chặt việc quản lý phát hành trái phiếu tại doanh nghiệp.  Trong …

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Đọc thêm

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 24/06/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. “Giao dịch liên kết” trong Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được định nghĩa là …

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Đọc thêm

Quy định mới nhất về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải kể từ ngày 01/07

Nhằm hoàn thiện cũng như đưa vào quy chuẩn việc quản lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt, vào ngày 05/05/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ban hành để thay thế Nghị định số …

Quy định mới nhất về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải kể từ ngày 01/07 Đọc thêm

Các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài năm 2020

Việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài ngay trên hàng hóa sản xuất từ Việt Nam sẽ góp phần giúp hàng hóa xuất khẩu thông quan nhanh hơn vào thị trường quốc tế. Tuy nhiên trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện các thủ tục dán …

Các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài năm 2020 Đọc thêm

Scroll to Top