Tình hình tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sau thời kỳ Zero-Covid

Tác giả:

Nền kinh tế Trung Quốc đã hồi phục trong 3 tháng đầu năm, sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid-19, tạo ra sự hồi sinh trong tăng trưởng, dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu khi nền kinh tế Mỹ và châu u chậm lại.

Bản tin gồm 2 phần:

Phần 1: Tình hình tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ngay sau khi dỡ bỏ chính sách Zero-Covid

Phần 2: Tình hình tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đầu năm 2023

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top