Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thuận

ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022.

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tiên tiến đã được đào tạo trên một bộ dữ liệu văn bản khổng lồ từ internet và có khả năng tạo ra các phản hồi giống như con người đối với nhiều chủ đề. Mô hình này sử dụng các thuật toán học sâu để tạo phản hồi, có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng, bao gồm dịch vụ khách hàng, tạo nội dung, v.v.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Những điều cần biết về ChatGPT

Phần 2: ChatGPT – Ưu và nhược điểm

Phần 3: Những quan điểm về vấn đề sở hữu trí tuệ xoay quanh ChatGPT

 

Xem bản tin đầy đủ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top