Thuế tối thiểu toàn cầu: cơ hội và thách thức với các nước đang phát triển

Tác giả:

Thuế tối thiểu toàn cầu hay thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu (Global Minimum Tax)  do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng. Theo đó, tổ chức này đề xuất áp dụng mức thuế tối thiểu đối với thu nhập doanh nghiệp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới theo thỏa thuận quốc tế.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Bối cảnh triển khai và những điểm nổi bật về quy định thuế tối thiểu toàn cầu (GMT)

Phần 2: Những tác động tích cực và cơ hội cho các nước đang phát triển

Phần 3: Những tác động tiêu cực và thách thức cho các nước đang phát triển

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top