Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Anh

Đến thời điểm này có thể khẳng định, năm 2022 Việt Nam đã kịp thời đưa ra điều chính chính sách tài khóa mới, có tính bao trùm và tổng thể hơn để nhanh chóng đưa nền kinh tế thoát khỏi các ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra, chủ động ứng phó hiệu quả hơn với các rủi ro, thách thức mới.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Hiệu quả của các chính sách tài khóa năm 2022

Phần 2: Những khó khăn đối với việc điều hành chính sách tài khóa trong năm 2023

Phần 3: Phương hướng điều hành chính sách tài khóa năm 2023

 

Xem bản tin đầy đủ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top