Nhiều điểm mới về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người sử dụng lao động và chính sách bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày 15/07

bt0306

Trong giai đoạn vừa qua, do các biện pháp giãn cách xã hội dể ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp cũng như người lao động đã phải đối mặt với một loạt khó khăn như cắt giảm nhân sự, mất việc, giảm lương. Đê phần nào hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn kể trên, ngày 29/05/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm quan trọng như:

  • Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về việc người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được sửa đổi, bổ sung như sau:

Người sử dụng lao động gặp khó khăn thuộc các trường hợp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng dưới 200 lao động; từ 50 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng từ 200 đến 1000 lao động; từ 100 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng trên 1000 lao động, không kể lao động giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 01 tháng.

  • Bổ sung những trường hợp được coi là bất khả kháng việc người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm như sau:

– Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại;

– Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.”

  • Bổ sung các trường hợp người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm như sau:

– Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

– Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

– Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

– Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

– Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội.

Đây là những sửa đổi bổ sung mới nhất liên quan đến hỗ trợ người sử dụng lao động về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, và hỗ trợ bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp cho người lao động có hiệu lực thực thi từ ngày 15/07. Phía doanh nghiệp (người sử dụng lao động) cần lưu ý để đảm bảo các quyền lợi pháp lý cho người lao động.

 

Nội dung chi tiết của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP xem tại: https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-61-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-28-2015-nd-cp-huong-dan-bao-hiem-that-nghiep-184045-d1.html

Thông tin chi tiết xem tại: https://dantri.com.vn/viec-lam/tu-157-nhieu-diem-moi-ve-chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-co-hieu-luc-20200530234515409.htm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top