Thị trường Úc: Các quy định mới đối với nhập khẩu tôm và sản phẩm tôm chưa được làm chín

bt0206

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc vào ngày 14/05/2020 đã ban hành các quy định mới đối với mặt hàng tôm và sản phẩm tôm chưa được làm chín nhập khẩu vào thị trường này kể từ ngày 01/07. Các quy định cập nhật mới nhất được ban hành nhằm ngăn ngừa nguy cơ và đảm bảo an toàn sinh học đối với bệnh vi bào tử trùng ở tôm (Enterocytozoon hepatopenaei – EHP). Các quy định hiện hành đối với các nhóm hàng tôm nhập khẩu kể trên là chưa đủ để kiểm soát bệnh EHP (ngay cả đối với mặt hàng tôm đông lạnh đã bỏ đầu và vỏ).

Biện pháp rút bỏ chỉ tôm (tĩnh mạch tôm) được coi là biện pháp hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ bệnh EHP ở sản phẩm tôm bị nhiễm bệnh. Các quy định mới về nhập khẩu mặt hàng tôm và sản phẩm từ tôm chưa được làm chín được ban hành dựa trên nội dung Hướng dẫn An toàn sinh học động vật 2020-A02 của Úc và được quy định cụ thể tại phụ lục A, mục 2.1 của Hướng dẫn an toàn sinh học 2020-A03. Ngoài ra, Mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe của Úc cho tôm các loại và thịt tôm phục vụ tiêu dùng của con người đã hoàn thiện (tại Phụ lục B) được bổ sung thêm nội dung “The uncooked prawns have been deveined (removal of the digestive tract to at least the last shell segment)” (Tôm chưa được làm chín đã được rút chỉ (loại bỏ bộ phận tiêu hóa của tôm ít nhất là tới đoạn vỏ tôm cuối cùng)).

Theo các quy định mới, các nhóm mặt hàng tôm và sản phẩm tôm chưa được làm chín phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đã qua khâu sơ chế loại bỏ chỉ tôm. Các nhóm mặt hàng tôm kể trên khi làm thủ tục thông quan vào thị trường Úc bắt buộc phải qua khâu kiểm tra dấu chứng nhận dấu niêm phong toàn bộ 100% các lô hàng. Các quy định mới không áp dụng đới với mặt hàng tôm đã làm chín hoặc có nguồn gốc xuất xứ từ Úc đã chế biến tại cơ sở được phê duyệt của Thai Union.

Các quy định mới về nhập khẩu các nhóm mặt hàng tôm kể trên sẽ được áp dụng từ ngày 01/07 sắp tới và sẽ được duy trì tạm thời trong giai đoạn cơ quan có thẩm quyền tại Úc thực hiện Đánh giá rủi ro An toàn sinh học và các điều kiện nhập khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm phục vụ tiêu dùng của con người theo tuyên bố của Giám đốc cơ quan An toàn sinh học của Úc vào ngày 16/05/2017. Dự kiến bản Dự thảo Báo cáo đánh giá trên sẽ công bố vào giữa năm 2020.

Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nhóm mặt hàng tôm và sản phẩm tôm chưa được làm chín từ Việt Nam cần lưu ý các quy định mới để đảm bảo hàng hóa thông quan thuận lợi vào thị trường Úc. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu mặt hàng tôm từ Việt Nam vào thị trường Úc ước tính đạt 55,2 triệu đô (chiếm tỷ trọng 2,48% trên tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng thủy sản), giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Nội dung chi tiết Hướng dẫn an toàn sinh học 2020-A03: https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/2020-a03-uncooked-prawn-conditions-20200514.pdf

Phụ lục A Hướng dẫn an toàn sinh học 2020-A03: https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/2020-a03-uncooked-prawn-conditions-20200514-attach-a.pdf

Mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe của Úc cho tôm các loại và thịt tôm phục vụ tiêu dùng của con người đã hoàn thiện: https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/2020-a03-uncooked-prawn-conditions-20200514-attach-b.pdf

Thông tin chi tiết xem tại: http://vietnamexport.com/cac-dieu-kien-nhap-khau-moi-doi-voi-tom-va-cac-san-pham-tu-tom-chua-duoc-lam-chin-khi-xuat-khau-vao-uc/vn2531773.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top