Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 15 tháng 07

bt1506

Ngày 27/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó quy định chi tiết mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho từng loại hình doanh nghiệp (người sử dụng lao động) như sau:

– Người sử dụng lao động thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng 0,5% quỹ tiền lương đối với trường hợp người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

– Người sử dụng lao động hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng 0,3% quỹ tiền lương;

– Người sử dụng lao động thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với trường hợp người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán sẽ thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo từng trường hợp tương ứng (trường hợp người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước; hoặc người lao động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Bên cạnh đó, Nghị định Chính phủ số 58 cũng quy định chi tiết trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu có các điều kiện sau:

– Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

– Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

– Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Đối với trường hợp người sử dụng lao động đáp ứng điều kiện được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ như:

– Đơn đề nghị (theo mẫu số 1) gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

– Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động (theo mẫu số 2).

Trình tự và thủ tục xét duyệt hồ sơ xin áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

– Doanh nghiệp (người sử dụng lao động) chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi đến Bộ Thương binh-Lao động và Xã hội;

– Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của bên phía doanh nghiệp (người sử dụng lao động), Bộ Thương binh-Lao động và Xã hội có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, thẩm định và quyết định việc doanh nghiệp có đủ điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trên đây là những điểm chính trong Nghị định Chính phủ số 58/2020/NĐ-CP bao gồm những quy định mới nhất liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định Chính phủ số 58/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thực thi kể từ ngày 15 tháng 07 tới đây. Doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

 

Nội dung chi tiết Nghị định số 58/2020/NĐ-CP bao gồm phụ lục mẫu đơn và báo cáo đi kèm xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/969572/mot-so-quy-dinh-ve-bao-hiem-xa-hoi-thuc-hien-tu-ngay-15-7-2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top