Báo cáo TCTD

Các gói hỗ trợ tín dụng dành cho doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng

Báo cáo gồm 3 phần: • Phần 1: Tổng quan tình hình dư nợ của các ngành nghề Quý I – 2020 • Phần 2: Chính sách của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện hỗ trợ tín dụng trong năm 2020 • Phần 3: Thực trạng triển khai gói hỗ trợ tín …

Các gói hỗ trợ tín dụng dành cho doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng Đọc thêm

Tác động của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp và vai trò của các chương trình hỗ trợ tài chính

Phần 1. Tác động của dịch Covid-19 đến các lĩnh vực và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Các lĩnh vực/ngành kinh tế chịu tác động của dịch COVID-19: Xuất nhập khẩu Công nghiệp chế tạo Du lịch Giao thông vận tải Nông nghiệp và phụ trợ nông nghiệp Bán lẻ Tài …

Tác động của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp và vai trò của các chương trình hỗ trợ tài chính Đọc thêm

Scroll to Top