Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh

Tác giả:

Năm 2022 giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị so với 2021. Trong đó, thanh toán qua kênh Internet tăng 89,36% về số lượng và 40,55% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 116,1% về số lượng và 92,3% về giá trị; qua phương thức QR code tăng 182,5% về số lượng và 210,6% về giá trị, tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt xử lý qua hệ thống Napas đã giảm từ 12% năm 2021 xuống chỉ còn 6,56% năm 2022.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh

Phần 2: Nguyên nhân khiến thanh toán không tiền mặt trở thành xu hướng

Phần 3: Giải pháp đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top