img bgt 2021 ho kinh doanh ho tro chong covid 19 1629361459 width720height480

Hộ kinh doanh được hỗ trợ 3 triệu đồng để khắc phục khó khăn do Covid-19. Cần làm thủ tục gì để nhận khoản hỗ trợ này?

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có đối tượng là hộ kinh doanh.

Theo đó, điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ là: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Cục Thuế TP. Hà Nội lý giải cụ thể, với điều kiện hộ kinh doanh có đăng ký thuế được hiểu là những hộ kinh doanh đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế.

Điều kiện hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hiểu là các hộ kinh doanh mà cơ quan Thuế đang thực hiện quản lý thuế, đang kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan thuế cho biết, các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ.

Được biết, mức hỗ trợ đối với mỗi hộ kinh doanh trong diện này là là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh, chi trả 1 lần.

Để nhận hỗ trợ, hộ kinh doanh gửi đề nghị theo hướng dẫn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Trong 3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; Niêm yết công khai; Tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Trong 3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo www.baogiaothong.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top