giam phi

Sự bùng phát toàn cầu đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành, nghề khác nhau. Theo số liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Việt Nam, tới thời điểm cuối tháng 06/2020, đã có 17.699 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 5.812 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vào ngày 19/06/2020, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nghị quyết số 116/2020/QH14 áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Trong Nghị quyết số 116/2020/QH14 quy định về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 như sau:

– Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết số 116/2020/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/08/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 116/2020/QH14 xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Nghi-quyet-116-2020-QH14-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-phai-nop-cho-Hop-tac-xa-447371.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top