Các chính sách mới nhất hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nuớc

bt77

Trong thời gian vừa qua, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước vững bước phát triển cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh trước các dòng xe ô tô nhập ngoại, Chính phủ đã ban hành một loạt các chính sách liên quan về thuế và lệ phí đối với xe ô tô lắp ráp trong nuớc. Cụ thể, ngày 28/06/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, từ ngày 28/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ngoài ra, do ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam chưa phát triển đã dẫn đến việc hàng năm ngành sản xuất ô tô trong nước phải nhập số lượng lớn linh kiện phục vụ việc sản xuất và lắp ráp ô tô. Vì vậy, ngày 25/05/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Trong nội dung Nghị định số 57/2020/NĐ-CP bao gồm những điểm chính sau:

 

  • Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (gọi tắt là sản phẩm CNHT ô tô) như sau:

 

– Tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan thực hiện kê khai, tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định, chưa áp dụng mức thuế suất 0%;

– Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện của Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô thực hiện theo quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện áp dụng; kỳ xét ưu đãi thuế;  hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô; thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan; kiểm tra cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) của doanh nghiệp tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô; hồ sơ, thủ tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0%.

  • Đối tượng áp dụng được quy định như sau:

– Các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô;

– Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô.

  • Doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có hợp đồng mua bán sản phẩm CNHT ô tô với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp;

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ mục tiêu dự án hoặc ngành nghề kinh doanh trong đó có sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác;

– Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) và máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) trên lãnh thổ Việt Nam;

– Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp.

  • Kỳ xét ưu đãi thuế tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
  • Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (Chương trình ưu đãi thuế) như sau:

– Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan thực hiện kê khai, tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định, chưa áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% của nhóm 98.49 (theo Phụ lục Nghị định);

– Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% cho các linh kiện ô tô thuộc nhóm 98.49 thực hiện theo quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện áp dụng; kỳ xét ưu đãi thuế;  hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế; thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan; hồ sơ, thủ tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49;

– Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực thực thi kể từ ngày 10/07/2020.

 

Nội dung chi tiết Nghị định số 57/2020/NĐ-CP bao gồm Phụ lục đi kèm xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-Bieu-thue-xuat-nhap-khau-uu-dai-443599.aspx

Nội dung chi tiết Nghị định số 70/2020/NĐ-CP xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-70-2020-ND-CP-le-phi-truoc-ba-o-to-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc-den-het-nam-2020-446000.aspx

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top