Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Các nguyên tắc cần nhớ khi quản trị tài chính doanh nghiệp

quan tri tai chinh la gi 2

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Để phát triển và duy trì hoạt động của doanh nghiệp, việc quản trị tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó bao gồm các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng và tối ưu hóa tài sản, nguồn lực và nợ của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh doanh và tăng trưởng bền vững.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quản trị tài chính doanh nghiệp và các nguyên tắc cơ bản cần nhớ khi thực hiện quản trị tài chính doanh nghiệp. Bài viết sẽ bao gồm một số chủ đề như khái niệm và chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp, các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp, cùng với một số công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp thông dụng.

Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp và giúp bạn áp dụng các nguyên tắc và công cụ quản trị tài chính vào hoạt động kinh doanh của mình để đạt được sự thành công bền vững.

1. Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là quá trình quản lý, sử dụng và tối ưu hóa tài sản, nguồn lực và nợ của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh doanh và tăng trưởng bền vững. Nó bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, quản lý dòng tiền, định giá tài sản và đầu tư.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một khái niệm rộng hơn so với tài chính doanh nghiệp, bao gồm tất cả các khía cạnh của tài chính của doanh nghiệp, từ quản lý vốn đầu tư đến quản lý vốn lưu động, từ quản lý rủi ro đến định giá doanh nghiệp. Nó cũng bao gồm việc đưa ra các quyết định chiến lược, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một phần quan trọng của quản trị doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiến lược kinh doanh và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được duy trì và phát triển bền vững. Việc quản trị tài chính hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị và cơ hội tăng trưởng dài hạn cho các nhà đầu tư, nhân viên và cộng đồng liên quan.

quản trị tài chính doanh nghiệp là gì - ieit.vn

2. Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp

Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp rất lớn, vì nó đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài sản, nguồn lực và nợ của doanh nghiệp. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của quản trị doanh nghiệp, giúp đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một số lợi ích của quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm:

 • Đảm bảo sự ổn định tài chính: Quản trị tài chính doanh nghiệp giúp đảm bảo sự ổn định tài chính của doanh nghiệp thông qua việc quản lý dòng tiền, đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để trả lương, thanh toán nợ và đầu tư vào hoạt động kinh doanh.
 • Tối ưu hóa nguồn vốn: Quản trị tài chính doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, đảm bảo rằng doanh nghiệp đang sử dụng vốn một cách hiệu quả và đầu tư vào các hoạt động có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
 • Quản lý rủi ro tài chính: Quản trị tài chính doanh nghiệp giúp định danh và quản lý các rủi ro tài chính như rủi ro về tiền tệ, rủi ro về lãi suất và rủi ro về tài sản để đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng quá mức bởi những rủi ro này.
 • Định giá tài sản và đầu tư: Quản trị tài chính doanh nghiệp giúp định giá các tài sản của doanh nghiệp và đánh giá các cơ hội đầu tư, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.

Tóm lại, quản trị tài chính doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Việc quản trị tài chính hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định thông minh về tài chính và đầu tư, giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tăng cường sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Nó cũng giúp doanh nghiệp tăng khả năng ứng phó với những biến động và khó khăn trong kinh doanh, đảm bảo sự ổn định và bền vững trong tương lai.

Ngoài ra, việc quản trị tài chính doanh nghiệp còn giúp nâng cao uy tín và đánh giá của doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác và khách hàng, tạo ra sự tin tưởng và thu hút thêm đầu tư cho doanh nghiệp.

Tóm lại, quản trị tài chính doanh nghiệp là một yếu tố cực kỳ quan trọng và tất yếu trong quản trị doanh nghiệp. Nó giúp đảm bảo sự ổn định tài chính, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Việc thực hiện quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đạt được sự thành công và tăng trưởng bền vững trên thị trường kinh doanh.

Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp

3. 08 chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp có các chức năng chính sau:

 • Lập kế hoạch tài chính: Chức năng này bao gồm việc lập kế hoạch ngân sách, dự báo tài chính, đánh giá khả năng tài chính và thiết lập các mục tiêu tài chính cho doanh nghiệp.
 • Quản lý ngân sách: Chức năng này đảm bảo rằng doanh nghiệp sử dụng ngân sách một cách hiệu quả và đưa ra các quyết định tài chính dựa trên các mục tiêu kinh doanh cụ thể.
 • Quản lý dòng tiền: Chức năng này đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để trả lương, thanh toán nợ và đầu tư vào hoạt động kinh doanh.
 • Định giá tài sản và đầu tư: Chức năng này bao gồm đánh giá giá trị của các tài sản của doanh nghiệp và xác định các cơ hội đầu tư hiệu quả để đưa ra quyết định đầu tư.
 • Quản lý rủi ro: Chức năng này đảm bảo rằng doanh nghiệp đang quản lý các rủi ro tài chính hiệu quả, đánh giá rủi ro và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.
 • Quản lý tài chính vốn lưu động: Chức năng này đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để thanh toán các khoản phải trả trong thời hạn ngắn và đảm bảo sự ổn định tài chính.
 • Tối ưu hóa nguồn vốn: Chức năng này đảm bảo rằng doanh nghiệp sử dụng vốn một cách hiệu quả và đầu tư vào các hoạt động có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
 • Báo cáo tài chính: Chức năng này bao gồm việc tạo ra các báo cáo tài chính chính xác và đầy đủ để giúp các nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác và các bên liên quan khác đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tóm lại, quản trị tài chính doanh nghiệp có các chức năng quan trọng như lập kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, quản lý dòng tiền và tài chính vốn lưu động, định giá tài sản và đầu tư, tối ưu hóa nguồn vốn và tạo ra báo cáo tài chính. Các chức năng này giúp đảm bảo sự ổn định tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh và đưa ra các quyết định tài chính thông minh cho doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

>>> Tham khảo ngay: Khóa học Quản trị tài chính doanh nghiệp – Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

4. 05 mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp là đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp thông qua việc quản lý tài sản, nguồn lực và nợ của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Các mục tiêu cụ thể của quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm:

 • Tối đa hóa lợi nhuận: Mục tiêu này đảm bảo rằng doanh nghiệp đang tối đa hóa lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của mình.
 • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên: Mục tiêu này đảm bảo rằng doanh nghiệp sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả nhất, đầu tư vào các hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất và giảm thiểu các chi phí không cần thiết.
 • Đảm bảo sự ổn định tài chính: Mục tiêu này đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để trả lương, thanh toán nợ và đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo sự ổn định tài chính trong tương lai.
 • Tăng cường giá trị cổ phiếu: Mục tiêu này đảm bảo rằng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp được tăng lên thông qua tối ưu hóa tài chính và hoạt động kinh doanh hiệu quả.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh: Mục tiêu này đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường thông qua tối ưu hóa chi phí và tăng cường sản phẩm/dịch vụ.

Tóm lại, các mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, tối đa hóa lợi nhuận, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, đảm bảo sự ổn định tài chính, tăng cường giá trị cổ phiếu và tăng cường khả năng cạnh tranh.

mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp

5. 05 nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp

Dưới đây là 5 nguyên tắc quan trọng khi quản trị tài chính doanh nghiệp:

 • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên: Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên bao gồm đảm bảo rằng doanh nghiệp sử dụng vốn, nguồn lực và thời gian một cách hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí không cần thiết.
 • Quản lý dòng tiền: Nguyên tắc này đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để thanh toán các khoản phải trả trong thời hạn ngắn và đảm bảo sự ổn định tài chính. Quản lý dòng tiền cũng đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để đầu tư vào các hoạt động mang lại lợi nhuận và tăng trưởng.
 • Quản lý rủi ro: Nguyên tắc này đảm bảo rằng doanh nghiệp đang quản lý các rủi ro tài chính hiệu quả, đánh giá rủi ro và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. Quản lý rủi ro cũng đảm bảo rằng doanh nghiệp có kế hoạch dự phòng để đối phó với các rủi ro tài chính.
 • Đánh giá và đầu tư vào cơ hội: Nguyên tắc này đảm bảo rằng doanh nghiệp đánh giá đúng các cơ hội đầu tư và đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả. Đánh giá và đầu tư vào cơ hội cũng đảm bảo rằng doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội mới để tăng trưởng và phát triển.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức: Nguyên tắc này đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường đúng pháp luật và đạo đức, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cổ đông, nhà đầu tư và xã hội. Điều này giúp doanh nghiệp giành được niềm tin và sự tôn trọng của các bên liên quan, đồng thời tránh được các rủi ro pháp lý và tác động tiêu cực đến danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp.

Tóm lại, quản trị tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng và không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, các nhà quản trị cần phải nắm vững các nguyên tắc và công cụ quản trị tài chính để có thể quản lý tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Việc quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định thông minh về tài chính, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và đầu tư vào các hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, để quản trị tài chính một cách hiệu quả, các nhà quản trị cần phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý tài chính.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp và giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Đừng quên theo dõi Website Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp – Trường Đại học Ngoại thương để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

Scroll to Top