Quản trị tài chính là gì? Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc của quản trị tài chính

QUAN TRI TAI CHINH DOANH NGHIEP

Tài chính là một trong những điều kiện tiên quyết để bắt đầu kinh doanh hay hình thành bất kỳ một doanh nghiệp nào. Để giúp doanh nghiệp đạt được sự ổn định tài chính và tối đa hóa lợi nhuận, quản trị tài chính hiệu quả trong suốt vòng đời của doanh nghiệp là rất cần thiết. Điều này đòi hỏi những người lãnh đạo phải có kiến ​​thức, hiểu biết tốt về kế toán và quản trị tài chính.

Hãy cùng Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp – Trường Đại học Ngoại thương tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

1. Định nghĩa về quản trị tài chính

Quản trị tài chính là quá trình quản lý và điều hành tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Nó bao gồm quản lý tài sản, quản lý nợ và vốn, lập kế hoạch tài chính, đưa ra quyết định đầu tư, phân tích tài chính và quản lý rủi ro tài chính.

Quản trị tài chính giúp đảm bảo sự ổn định tài chính cho tổ chức hoặc cá nhân, tăng cường khả năng cạnh tranh, đánh giá hiệu quả tài chính của các hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro tài chính. Các chuyên gia quản trị tài chính có nhiệm vụ cân nhắc các quyết định tài chính với những tác động lớn và thiết yếu đến sự phát triển và thành công của tổ chức hoặc cá nhân.

2. Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Quản trị tài chính đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Dưới đây là các vai trò cụ thể của quản trị tài chính đối với doanh nghiệp:

2.1. Quản lý tài sản

Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp quản lý tài sản một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc định giá tài sản, quản lý và bảo vệ tài sản, đầu tư vào các khoản tài sản mới và tiến hành tái cấu trúc tài sản khi cần thiết. Quản lý tài sản đúng cách giúp doanh nghiệp tối ưu hóa tài nguyên và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

2.2. Quản lý nợ và vốn

Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp quản lý nợ và vốn một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý, tìm kiếm các nguồn vốn mới và quản lý các khoản nợ và tài trợ. Quản lý nợ và vốn đúng cách giúp doanh nghiệp duy trì tình trạng tài chính ổn định và tăng cường khả năng cạnh tranh.

2.3. Lập kế hoạch tài chính

Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Kế hoạch tài chính bao gồm định giá tài sản, dự báo nguồn thu và chi phí, phân bổ nguồn lực và quyết định đầu tư. Kế hoạch tài chính đúng cách giúp doanh nghiệp phát triển một chiến lược kinh doanh đúng đắn và đạt được các mục tiêu dài hạn.

2.4. Đưa ra quyết định đầu tư

Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Điều này bao gồm việc phân tích các khoản đầu tư, đánh giá rủi ro và lợi ích, và đưa ra quyết định đầu tư tối ưu. Quyết định đầu tư đúng cách giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và tăng cường sức mạnh cạnh tranh.

3. Quy trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Quy trình quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

 • Bước 1 – Lập kế hoạch tài chính: Quy trình này bao gồm việc xác định mục tiêu tài chính của doanh nghiệp, đưa ra dự đoán về doanh thu và chi phí, xác định nguồn tài chính và lập kế hoạch ngân sách.
 • Bước 2 – Phân bổ, tổ chức kế hoạch tài chính: Bước này liên quan đến việc quản lý và phân bổ nguồn tài chính của doanh nghiệp. Quản trị tài chính cần đảm bảo rằng nguồn tài chính được sử dụng hiệu quả và có lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.
 • Bước 3 – Thực hiện kế hoạch tài chính: Bước này bao gồm việc thực hiện kế hoạch ngân sách, quản lý tiền mặt, tài trợ và đầu tư. Quản trị tài chính cần đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được thực hiện đầy đủ và chính xác.
 • Bước 4 – Kiểm soát tài chính: Bước này bao gồm việc đánh giá kết quả tài chính, so sánh với kế hoạch ban đầu và xác định nguyên nhân khi có sự chênh lệch. Quản trị tài chính cần đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

4. 07 nguyên tắc trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp được xây dựng để đảm bảo rằng nguồn tài chính được sử dụng một cách hiệu quả và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp. Dưới đây là một số nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp mà FBSP tổng hợp được:

 1. Nguyên tắc tính thời gian giá trị tiền: Nguyên tắc này cho rằng tiền bây giờ có giá trị cao hơn tiền trong tương lai. Do đó, quản trị tài chính cần đánh giá và tính toán các khoản đầu tư, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp dựa trên thời gian giá trị của tiền.
 2. Nguyên tắc rủi ro và lợi nhuận: Nguyên tắc này cho rằng lợi nhuận của một khoản đầu tư phải phù hợp với rủi ro của nó. Quản trị tài chính cần đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mức độ rủi ro và lợi nhuận.
 3. Nguyên tắc đa dạng hóa tài sản: Nguyên tắc này cho rằng doanh nghiệp cần đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời. Quản trị tài chính cần đưa ra kế hoạch đầu tư phù hợp với các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.
 4. Nguyên tắc tiết kiệm: Nguyên tắc này cho rằng doanh nghiệp cần sử dụng nguồn tài chính một cách tiết kiệm và hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị tài chính cần kiểm soát chi phí và đưa ra các giải pháp tiết kiệm để cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
 5. Nguyên tắc sự cân bằng giữa nợ và vốn: Nguyên tắc này cho rằng doanh nghiệp cần tìm sự cân bằng giữa nợ và vốn để đảm bảo sự ổn định và bảo vệ sự tồn tại của doanh nghiệp. Quản trị tài chính cần đưa ra quyết định về việc sử dụng nợ và vốn dựa trên mức độ rủi ro, lợi nhuận và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
 6. Nguyên tắc đồng nhất thông tin: Nguyên tắc này cho rằng thông tin tài chính của doanh nghiệp phải được đồng nhất và minh bạch. Quản trị tài chính cần đảm bảo rằng thông tin tài chính của doanh nghiệp được công bố đầy đủ và chính xác để giúp nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 7. Nguyên tắc cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan: Nguyên tắc này cho rằng quản trị tài chính cần đưa ra quyết định phù hợp với lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên và khách hàng. Quản trị tài chính cần đảm bảo rằng quyết định của doanh nghiệp không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ bên liên quan nào.

5. Các khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải khi quản trị tài chính doanh nghiệp

Dưới đây là những khó khăn thực tế mà các doanh nghiệp có thể đối mặt trong quản trị tài chính

 1. Khó khăn trong việc thu hồi nợ: Một ví dụ thực tế về khó khăn trong việc thu hồi nợ là doanh nghiệp Vietcombank đang phải đối mặt với nợ xấu tăng cao trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Điều này đã gây áp lực lên khả năng thu hồi nợ của ngân hàng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Vietcombank.
 2. Khó khăn trong việc quản lý tiền mặt: Một ví dụ thực tế về khó khăn trong việc quản lý tiền mặt là doanh nghiệp Masan Consumer đã phải đối mặt với khó khăn trong việc thanh toán khoản vay năm 2020. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt tiền mặt và ảnh hưởng đến khả năng đầu tư và hoạt động kinh doanh của Masan Consumer.
 3. Khó khăn trong việc định giá tài sản: Một ví dụ thực tế về khó khăn trong việc định giá tài sản là doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai đã phải đối mặt với việc không thể định giá chính xác các tài sản bất động sản và những khoản đầu tư đầu tư nước ngoài trong năm 2020. Việc đánh giá tài sản không chính xác có thể dẫn đến quyết định sai lầm và thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp.
 4. Khó khăn trong việc quản lý rủi ro tài chính: Một ví dụ thực tế về khó khăn trong việc quản lý rủi ro tài chính là doanh nghiệp Petrolimex đã phải đối mặt với rủi ro giá cả và thị trường dầu mỏ trong năm 2020. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Petrolimex và đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tài chính.

Các khó khăn kể trên chưa đủ, nhưng đây là những khó khăn hiện hữu phổ biến nhất mà doanh nghiệp thường gặp phải. Trên thực tế, sẽ có nhiều khó khăn phát sinh hơn với từng doanh nghiệp.

6. Học tài chính doanh nghiệp ở đâu uy tín?

Để có được kiến thức tốt nhất về tài chính doanh nghiệp và cách đối phó với những vấn đề tài chính, học viên có thể tham gia khóa học quản trị tài chính doanh nghiệp tại iEIT. Với các khóa học tài chính ngắn hạn, người học sẽ không mất quá nhiều thời gian và có được cái nhìn tổng quan về “sức khỏe tài chính doanh nghiệp”, từ đó biết cách tổ chức các công tác về vấn đề quản trị tài chính.

Khóa học quản trị tài chính doanh nghiệp tại iEIT có nội dung như sau:

NỘI DUNG MÔN HỌC/COURSE OUTLINE

BUỔICHUYÊN ĐỀNỘI DUNG THỰC HÀNH
 Buổi 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp– Vai trò của kế toán tài chính và quản trị tài chính trong doanh nghiệp– Mục đích của thông tin tài chính, các nguyên lý kế toán và tài chính

– Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính

+ Kiểm soát, đánh giá các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp

+ Thuyết minh báo cáo tài chính, mối liên hệ giữa các thành phần của báo cáo tài chính

+ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đang được áp dụng

Thực hành: Rà soát hoạt động tài chính tại doanh nghiệp. 
Buổi 2:Phân tích chỉ số tài chính của doanh nghiệp– Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp+ Chỉ số thanh toán

+ Chỉ số hoạt động

+ Chỉ số rủi ro

+ Chỉ số tăng trưởng tiềm năng

– Phân tích kết cấu trong báo cáo tài chính

+ Cơ cấu và chi phí sử dụng vốn

+ Phân tích tác động của đòn bẩy

– Phân tích Dupont

– Những ưu nhược điểm của phân tích chỉ số tài chính

Buổi 3: Quản trị dòng tiền và dự toán vốn lưu động– Quản trị dòng tiền doanh nghiệp và dự báo dòng tiền– Phương pháp quản trị dòng tiền để đạt hiệu quả trong kinh doanh

– Vòng quay vốn lưu động

– Quản trị công nợ phải thu, phải trả, kỳ thu tiền bình quân, số ngày phải trả bình quân

– Quản trị hàng tồn khi, tối ưu hóa số ngày tồn kho bình quân

Buổi 4:Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp– Nguyên tắc đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh– Phân tích quan hệ khối lượng – chi phí – lợi nhuận

– Điểm hòa vốn

– Đánh giá hiệu quả hoạt động so với ngân sách đề ra

– Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

– Phân bổ chi phí chung đến từng sản phẩm, chi nhánh

Buổi 5:Kiểm soát chi phí, lập và sử dụng ngân sách– Xác định các loại chi phí trong doanh nghiệp và vai trò của việc kiểm soát các chi phí– Các công cụ kiểm soát chi phí hiệu quả

– Phân tích biến động chi phí và vận dụng phân tích chi phí để đưa ra các quyết định trong kinh doanh

– Thực hiện quy trình lập ngân sách doanh nghiệp

– Sử dụng ngân sách hiệu quả, hợp lý để quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Buổi 6: 

Phân tích, thẩm định các dự án đầu tư

– Đánh giá ảnh hưởng của quyết định đầu tư– Xác định các thông tin cần thu nhập để đánh giá dự án đầu tư

– Các kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư

– Xác định các nguồn vốn cần thiết để thực hiện dự án

– Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư

– Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư (NPV, IRR, PI, DPP,…)

Buổi 7:Quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ– Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện các rủi ro– Quy trình quản trị rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp

– Biện pháp khắc phục, cải thiện và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

– Các công cụ kiểm soát tài chính nội bộ

– Xây dựng các quy chế, quy trình để kiểm soát hoạt động nội bộ doanh nghiệp

Buổi 8:Quản trị hệ thống thuế trong doanh nghiệp– Nhận diện và phòng ngừa rủi ro về thuế tại doanh nghiệp– Các phương pháp tối ưu về thuế

– Những lưu ý về các chi phí được trừ

– Cập nhật các nội dung về thuế mới nhất

>> Học viên quan tâm vui lòng tham khảo tại đây: THAM KHẢO THÊM KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Như vậy, quản trị tài chính là một trong những công việc quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc quản lý và cân đối tài chính đúng cách sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững và đạt được những thành công lớn trong tương lai. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì các nhà quản trị cần phải có kiến thức và kỹ năng thực tiễn về quản trị tài chính.

Nếu các bạn đang quan tâm đến chủ đề này và muốn tìm hiểu thêm, hãy theo dõi trang Facebook của FBSP để cập nhật thông tin bổ ích nhất về quản trị tài chính. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các bài viết, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mới nhất để giúp người đọc nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình trong công việc quản trị tài chính.

Scroll to Top