Phân tích diễn biến thị trường, tài chính, kinh tế

Tác giả: TS. Lê Phương Thảo Quỳnh (Khoa KTQT)
TS. Phạm Xuân Trường (Khoa KTQT)

Trong tuần qua (19/2/2023 – 24/2/2023) những sự kiện vĩ mô đáng chú ý và những diễn biến quan trọng trên thị trường hàng hóa, tiền tệ; thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế đã được nhóm tác giả tổng hợp và phân tích trong bản tin tuần dưới đây. 

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Các sự kiện vĩ mô đáng chú ý trong tuần

Phần 2: Diễn biến thị trường chứng khoán

Phần 3: Diễn biến thị trường hàng hóa, tiền tệ

Xem bản tin đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top