bt167

Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 889/2020/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tieu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Chương trình bao gồm những mục tiêu tổng quát như sau:

– Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu;

– Khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế;

– Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững;

– Đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững;

– Tạo việc làm ổn định và việc làm xanh;

– Thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng bao gồm những mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2030 như:

– Giảm 7-10% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy, chế biến thủy hải sản và một số ngành sản xuất khác;

– 100% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

– Phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

– 100% các siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ chính trong Chương trình như:

– Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh. Theo đó, sẽ xây dựng, áp dụng và phổ biến các mô hình thu hồi, tái sử dụng và tái chế chất thải, các mô hình quản lý tổng hợp khai thác, chế biến và chế tạo, sản xuất và sử dụng bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và năng lượng tái tạo cho các ngành công nghiệp.

– Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững; phát triển mạng lưới liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình đổi mới sinh thái trong các ngành chế biến thực phẩm, nước giải khát, da giày, bao bì và các ngành kinh tế khác; xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý tốt vòng đời sản phẩm, các sản phẩm hóa chất theo các cam kết và thông lệ quốc tế.

–  Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững. Xây dựng, tổ chức mạng lưới liên kết bền vững giữa các cơ sở phân phối, bán lẻ với các nhà cung ứng về nguyên liệu, hàng hóa và sản phẩm thân thiện môi trường; thiết kế hình thành khu vực, gian hàng xanh trưng bày các sản phẩm thân thiện môi trường; thúc đẩy phân phối và tiêu dùng bền vững đối với sản phẩm thân thiện môi trường được sản xuất trong nước; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy tại các chợ dân sinh, siêu thị và trung tâm thương mại, các trung tâm phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.

– Thúc đẩy dán nhãn và chứng nhận nhãn sinh thái;

– Thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn đối với chất thải;

– Thúc đẩy tiếp cận và hỗ trợ tài chính xanh.

Quyết định số 889/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2020.

Nội dung chi tiết Quyết định số 889/2020/QĐ-TTg xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Quyet-dinh-889-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chuong-trinh-hanh-dong-quoc-gia-san-xuat-2021-2030-445790.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top