Chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong thời kỳ dịch Covid–19

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên bố gọi \”COVID-19\” là \”Đại dịch toàn cầu\”. Từ đó cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc điều hành công cụ chính sách tiền …

Chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong thời kỳ dịch Covid–19 Đọc thêm