BỘ TRƯỞNG HỒ ĐỨC PHỚC GỬI \”10 CHỮ VÀNG\” CHO TÂN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tại buổi Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo ngành Chứng khoán cần phải “Đoàn kết – Chủ động – Đổi mới – Quyết liệt – Hiệu quả”.

Ngày 9/1/2023, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương, kể từ ngày 9/1/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đồng chí Vũ Thị Chân Phương là cán bộ được đào tạo chính quy, đã tham gia và gắn bó với thị trường chứng khoán ngay từ thời gian đầu đến nay và cũng đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Ủy ban Chứng khoán, từ công tác chuyên môn đến công tác quản lý, lãnh đạo. Đồng chí Vũ Thị Chân Phương nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, thể hiện sự phấn đấu của bản thân qua 24 năm công tác trong ngành Chứng khoán và sự đoàn kết, đồng tình, ủng hộ của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng cho rằng, mặc dù ngành Chứng khoán đã trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã trải qua hơn 22 năm vận hành; song, so với nhiều nước trên thế giới, thị trường chứng khoán vẫn còn khá non trẻ. Tuy vậy, ngành Chứng khoán đã có sự trưởng thành vượt bậc, gắn liền với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò rõ nét là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và doanh nghiệp, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, sau đại dịch Covid-19, nhiều vấn đề phi truyền thống và khó lường, nằm ngoài khả năng dự báo đã xảy ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó có cả thị trường chứng khoán. Giai đoạn vừa qua, ngành Chứng khoán phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. “Tôi rất chia sẻ với những khó khăn mà ngành Chứng khoán vừa trải qua, tuy nhiên, cần xem đây là bài học hết sức sâu sắc để khắc phục và hoàn thành nhiệm vụ” – Bộ trưởng chia sẻ.

Thời gian tới, Bộ trưởng tin tưởng, trong xu thế phát triển, nền kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng đi lên và trật tự hơn, từ đó hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo dòng tiền lưu thông tốt trong nền kinh tế. “Cốt lõi của nền kinh tế vẫn là làm thế nào để sản xuất kinh doanh phát triển, năng lực của doanh nghiệp tốt hơn. Đây cũng là điều kiện để thị trường chứng khoán chúng ta sẽ phát triển tốt hơn” – Bộ trưởng cho hay.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị ngành Chứng khoán cần thực hiện 10 chữ: “Đoàn kết – Chủ động – Đổi mới – Hiệu quả – Sáng tạo”.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Đầu tiên chúng ta phải đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới tạo được sức mạnh tập thể và vượt qua được mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Bộ trưởng cũng cho rằng, thời gian qua, sau đại dịch Covid-19, nhiều vấn đề phi truyền thống xuất hiện, nhiều hiện tượng chưa bao giờ xảy ra, trong khi đó, việc quản lý thị trường chứng khoán lại là một công tác rất khó, trong bối cảnh nguồn nhân lực, công nghệ và pháp lý cũng còn một số hạn chế. Do vậy, chúng ta phải luôn luôn chủ động quan sát, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để ngăn chặn sai phạm kịp thời, cũng như xây dựng, phát triển thị trường.

Về vấn đề đổi mới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị phải có sự đổi mới về cả con người, công nghệ và phương thức quản lý, cũng như khung khổ pháp lý. Trong bối cảnh hiện nay, nếu không đổi mới thì sẽ không đem lại kết quả. “Tôi lấy ví dụ như ngành Thuế vừa qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thì nếu không có đổi mới trước đây sẽ không có kết quả như năm 2022. Năm 2022, nếu tính cả phần hỗ trợ giảm thuế cho doanh nghiệp, thì thu ngân sách nhà nước đã đạt gần 2 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên ngân sách nhà nước bội thu” – Bộ trưởng lấy dẫn chứng và nhấn mạnh.

Do vậy, đối với ngành Chứng khoán, cần ưu tiên đầu tư công nghệ, tăng cường các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành; đồng thời phải thu hút được các chuyên gia giỏi, nguồn nhân lực giỏi thông qua việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ đạo, ngành Chứng khoán cần có sự quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ. “Môi trường, bối cảnh thay đổi nhanh và nhiều thách thức, nếu chúng ta không quyết liệt, chắc chắn thì khó hoàn thành nhiệm vụ” – Bộ trưởng chia sẻ.

Vì vậy, trong thời gian tới, người đứng đầu ngành Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để mang lại hiệu quả cao nhất trong việc tham mưu, xây dựng thể chế, pháp lý, quản lý, điều hành để góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn, bền vững.

“Rất mong đồng chí Vũ Thị Chân Phương cùng Ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán tiếp tục đoàn kết để tạo nên sức mạnh, phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, vượt qua khó khăn để xây dựng thị trường chứng khoán ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Thời gian tới, thách thức vẫn còn, do đó cần đặt quyết tâm cao để vượt qua, nhưng tôi tin tưởng vào sự đoàn kết, hiệp lực, cộng sự, sáng tạo của các đồng chí, từ đó khơi dậy tiềm năng và dư địa phát triển còn rất lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam” – Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về những nhiệm vụ cụ thể Bộ giao để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là \”10 chữ vàng\” mà Bộ trưởng vừa chỉ đạo.

“Trên cương vị mới, với vai trò là người đứng đầu tôi xin trân trọng học tập và kế thừa truyền thống, thành quả đạt được, đem hết tâm sức, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, tập trung dân chủ trong đơn vị; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ; tiếp tục cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; từ đó góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đúng định hướng, ngày càng ổn định, an toàn, minh bạch và bền vững” – bà Vũ Thị Chân Phương chia sẻ.

Theo Kinh tế Sài Gòn online (The Saigon Times)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top