Cơ hội và thách thức trong xuất khẩu hàng Việt năm 2023

Tác giả: 

Năm 2022 là một năm thành công với xuất nhập khẩu Việt Nam, đưa Việt Nam bước vào hàng ngũ những nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Riêng về xuất khẩu, đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp Việt Nam xuất siêu, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục được duy trì và tăng trưởng liên tục.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Tình hình xuất khẩu hàng Việt năm 2022 và đầu năm 2023

Phần 2: Khó khăn trong xuất khẩu hàng Việt năm 2023

Phần 3: Cơ hội cho xuất khẩu hàng Việt năm 2023

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top