giam phi

Trong thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một loạt các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề đã đối mặt với không ít các khó khăn thách thức trong kinh doanh. Để hỗ trợ và tháo gỡ một phần khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ngày 05/05/2020 Bộ Tài chính ban hành 03 thông tư về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí đối với một số lĩnh vực như:

  1. Theo Thông tư số 34/2020/TT-BTC một số phí trong lĩnh vực xây dựng được giảm 50% so với quy định hiện hành như: lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
  2. Theo Thông tư số 35/2020/TT-BTC một số phí trong lĩnh vực du lịch được giảm tới 50% so với quy định hiện hành như: giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
  3. Theo quy định tại Thông tư số 36/2020/TT-BTC một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành như: phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện, phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn.

Tất cả các Thông tư trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 05/05/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thông tin chi tiết xem tại nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-05-05/chinh-thuc-giam-tu-20-50-nhieu-loai-phi-le-phi-86306.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top